Multi-Homing Router MH8221

INBOUND+OUTBOUND MULTI-HOMING LOAD BALANCE ROUTER - 2 WAN PORT

خانه/محصول/Multi-Homing Router MH8221

نگاه کلی

این دستگاه‌ها می‌توانند چندین خط اینترنت ADSL را مدیریت کرده و با تقسیم سرعت اینترنت برای هر کاربر شبکه‌ای با سرعت‌های مختلف دسترسی به اینترنت را فراهم کند. همچنین با سوئیچ کردن خطوط اینترنت می‌توانند در مواقعی که یک خط اینترنت قطع می‌شود، کاربران را به استفاده از خط‌های دیگر اینترنت هدایت و از قطعی اینترنت در شبکه جلوگیری کند.

  • WAN Port :2 × 10M/100M
  • LAN Port :1 × 10M/100M
  • Auto-sensing :Auto-sensing

0 پسندیدن

آثار مرتبط