راک و کابینت مخابراتی

خانه/راک و کابینت مخابراتی
  • انواع کابینت و راک Indoor و Outdoor
  • مدلهای Standalone (خود ایستا)
  • قابل نصب بر روی دیوار یا تیر (Pole/Wall-Mount)
  • قابل تجهیز به کولر، فن و یا سیستم Heat Exchanger
  • انواع راکهای Indoor در ارتفاع مختلف و عمقهای 80/66/30 سانتیمتر
راک و کابینت مخابراتی
راک و کابینت مخابراتی
راک و کابینت مخابراتی